Technologia tłumaczeniowa

Czym jest programowanie jako drugi język?

Ludzie są coraz bardziej zainteresowani nauką programowania. Nic dziwnego, że ludzie, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, zarabiają dużo pieniędzy. Ludzie, którzy znają język kodowania, taki jak HTML lub JavaScript, są bardzo poszukiwani na rynkach pracy. Języki programowania stają się coraz bardziej popularne wśród młodych ludzi. Czy można uczyć się programowania zamiast języka?

Senat stanu Luizjana wydał takie oświadczenie. Uczniowie wkrótce będą mieli możliwość wyboru między nauką programowania a doskonaleniem swoich języków. Nauczyciele sprzeciwiają się temu, twierdząc, że nauka kodowania nie będzie dobrym substytutem nauki języka obcego. Istnieją podobieństwa między kodem a językami pisanymi - oba opierają się na pewnym słownictwie i mają zasady ich używania - ale mózg postrzega je w zupełnie inny sposób.

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology twierdzą, że czytanie kodu komputerowego i tekstu w innym języku to dwie różne umiejętności. Potwierdza to fakt, że mózg wykorzystuje różne części do tych dwóch czynności. Naukowcy podkreślają również, że nauka języków obcych pomaga nam poznać kultury, których nie bylibyśmy w stanie zrozumieć, gdybyśmy nie uczyli się ich języka.

Drugim aspektem odróżniającym te dwa języki jest to, że używamy języka mówionego do komunikowania się z kimś innym, podczas gdy języka programowania używamy tylko do wydawania poleceń. Osoba, która słyszy naszą mowę, zdecyduje, jak zareagować, podczas gdy program komputerowy powinien wykonywać nasze polecenia i działać zgodnie z naszymi żądaniami.

Nauczyciele zawsze sprzeciwiali się pomysłowi zastąpienia nauki języków kodowaniem komputerowym. Nic dziwnego. Możemy się domyślać, jak wielu uczniów straciłoby szansę na interakcję z inną kulturą, gdyby zdecydowali się jedynie na naukę kodowania komputerowego. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby zaoferowanie uczniom kursów programowania komputerowego, jednocześnie wymagając od nich nauki drugiego języka. Miejmy nadzieję, że w szkole znajdzie się miejsce dla każdego języka - zarówno obcego, jak i komputerowego.

Źródło: https://multilingual.com/coding-foreign-language/