Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne – techniczne i naukowe

Tłumaczenia techniczne uważa się za najbardziej wymagające. Zwykły tłumacz, niezależnie od swoich kompetencji językowych, nie poradzi sobie z nimi, ponieważ potrzebna jest też szeroka wiedza z działu technicznego, którego dotyczy tekst. Tłumacze dziedzin technicznych zazwyczaj mają formalne wykształcenie techniczne . W wielu tłumaczeniach istotną rolę odgrywa praktyczna znajomość branży i zaznajomienie z wykorzystywanym w niej żargonie.

Jeśli do przetłumaczenia są dokumenty techniczne z zaawansowanej branży, zazwyczaj należy się skierować do specjalisty.

W przypadku chociażby instrukcji technicznych firmy zazwyczaj stawiają na dwujęzyczność tych dokumentów, by jak najlepiej opisywać swoje produkty. Wtedy specjalista jest jedynym wyborem, ponieważ musi on dokładnie rozumieć wszystkie aspekty techniczne tłumaczonych treści. Jest to szczególnie ważne w kwestii wynalazków i schematów maszyn. Drobne błędy w opisie mogą bowiem prowadzić do poważnych błędów formalnych. Wystarczy sobie wyobrazić, jakie szkody może spowodować błąd tego typu przy tłumaczeniu tekstu opisującego budowę silnika odrzutowego.

W tłumaczeniach technicznych pojawia się wymóg umiejętności prowadzenia działań badawczych, by tłumacz był w stanie dokładnie zbadać przedmiot swojego tłumaczenia i wyszukać odpowiednie informacje.

Zespół tłumaczy

W biurach tłumaczeń zazwyczaj działają szerokie zespoły fachowców, z których każdy będzie się podejmował tylko bardzo określonych tłumaczeń pozostawiając resztę kolegom. Przesłany do biura tłumaczeń dokument najpierw trafia do oceny pod względem rodzaju i stopnia zaawansowania, a dopiero potem jest przekazywany właściwej do jego przetłumaczenia osobie.

Zaleca się, by zleceniodawcy tłumaczeń specjalistycznych dostarczali tłumaczom wszelką dokumentację, która może być przydatna dla celu tłumaczenia. Odnosi się to w pierwszej kolejności do glosariuszy pozwalających na utrzymywanie spójności nazewnictwa oraz do wszelkich rysunków technicznych, które z kolei pozwalają eliminować błędy rzeczowe. Tłumacz zawsze musi wiedzieć, z czym będzie pracował i jaki jest kontekst jego pracy.

Inne materiały są opcjonalne, ale ich dostarczenie może oznaczać znaczne przyspieszenie procesu tłumaczenia oraz zmniejszenie kosztu przedsięwzięcia. Mowa tutaj na przykład o słownikach branżowych lub o tekstach o zbliżone tematycznie.

Wszystkie powyższe materiały poprawią jakość tłumaczenia, ponieważ tłumacz zawsze tłumaczy według swojej najlepszej wiedzy i może się okazać, że jego wiedza nie pokrywa się z oczekiwaniami czy zwyczajami klienta.