Profesjonalny tłumacz

Sukces tłumaczenia

Sukces tłumaczenia nie zależy jedynie od tego, czy oryginalny dokument jest dobrze przedstawiony, jak się często uważa. Na jakość tłumaczenia wpływa przede wszystkim fakt, czy wkłada się w pracę profesjonalizm oraz wszystkie umiejętności lingwistyczne. To najbardziej istotne czynniki. Wysyłając dokumenty do klienta, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

1. Przede wszystkim warto unikać tekstów w pliku PDF, jeśli tekst przedstawiony jest w formie edytowalnej. Żeby zapewnić przejrzystość tekstu, teksty konwertuje się do formatu PDF. Dobrze jest jednak przed wysłaniem go sprawdzić, czy istnieje forma edytowalna (np. Word, PPT, IDML). Dzięki takim formatom można bardziej wpływać na manipulowanie dokumentem, po prostu nie trzeba będzie go specjalnie przetwarzać, co mogłoby w dużym stopniu osłabić jego jakość.

2. Trzeba sprawdzić, czy w tekście występują jakieś błędy gramatyczne lub inne zagrażające zrozumieniu. Zanim wyśle się tekst do klienta, trzeba koniecznie sprawdzić, jaka może być ocena końcowa dokumentu. Dzięki temu można w porę wykryć ewentualne błędy i zabezpieczyć się przed nimi, po prostu je usuwając. Przez błędy można ostatecznie dojść do błędnej interpretacji tłumaczenia, a to doprowadzi do konieczności wykonywania korekt.

Analiza tekstu przez tłumacza

3. Podczas skanowania trzeba zwrócić uwagę na jak najlepszą jakość dokumentu. Jeśli dokument nie istnieje w wersji cyfrowej, to pozostaje go po prostu zeskanować. To szczególnie ważna czynność, bo dzięki niej można się ustrzec późniejszych odcięć albo zagięć strony, co może wpłynąć na zrozumienie samego tekstu.

4. Przy tłumaczeniach technicznych dobrze jest na końcu umieścić słowniczek w celu wytłumaczenia trudniejszych wyrazów – jeśli jest to możliwe. Jeśli tekst jest już przetłumaczony, a tłumacz dobrze się czuje z dołączaniem słowniczka trudniejszych technicznych terminów, nie musi się wahać, aby go dołączyć. Takie informacje przydadzą się innym lingwistom. Dzięki temu można uniknąć zmian w przetłumaczonym już dokumencie, które wiązałyby się z kosztami.

To tylko kilka zwykłych wskazówek, ale ich przestrzeganie wpływa na fakt, że ukazywać się będą tłumaczenia w najlepszej jakości. Trzeba wziąć pod uwagę każde ple wykonywanej pracy, jeśli chce się profesjonalnie wykonać pracę.